Vi är

Falbygdens Entreprenad AB

Fentab är entreprenadfirman som erbjuder tjänster med en långsiktig och hållbar syn på arbetet, vi har framåtanda och är med i branschens utveckling. Vi hjälper dig med betonghåltagning, stambyte, gjutning, rörinspektion, markarbete, maskinschaktning och pumpreparation.
Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs.

För oss är varje kund en referens.

Ring oss på

Om oss

Fentab

Fentab är entreprenadfirma med långsiktiga och hållbara tjänster. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs.

Varje kund är värdefull för oss.

Betonghåltagning

Fentab utför borrning, sågning och bilning i betong, tegel och andra material vid ombyggnad eller nyproduktion. Vi har ett brett utbud av professionella maskiner vilket gör att vi kan använda effektiva arbetsmetoder för en mängd olika projekt.

Markarbete

Markarbete är en viktig del av byggprocessen, vi har god erfarenhet inom yrket som gör att
vi kan ta på oss en rad olika projekt. Ett väl utfört markarbete kräver erfarenhet och
kompetens men också planering, noggrannhet samt rätt typ av material och verktyg.

Vad gör vi

Våra tjänster

Betonghåltagning

Fentab utför borrning, sågning och bilning i betong, tegel och andra material vid ombyggnad eller nyproduktion.

Rörinspektion

Rörinspektion är en viktig tjänst som hjälper till att identifiera eventuella problem med t ex avloppsrör, dräneringsrör och dagvattenrör.

OBS, kolla alltid upp rörens kondition innan renovering!

Stambyte

Vi utför stambyte för avlopp i betong och mark. Stambyte är en viktig åtgärd för att upprätthålla god sanitet i en byggnad.

Pumpreparation

Fentab är serviceverkstad för SKT:s LPS-tryckavloppspumpar. Vi utför reparationer både ute i fält och i vår verkstad där vi har reservdelssortiment och uthyrespumpar.