FENTAB

Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Betonghåltagning

Fentab utför borrning, sågning och bilning i betong, tegel och andra material vid ombyggnad
eller nyproduktion. Vi har ett brett utbud av professionella maskiner vilket gör att vi kan
använda effektiva arbetsmetoder för en mängd olika projekt.

Pumpreparation

Fentab är serviceverkstad för SKT:s LPS-tryckavloppspumpar. Vi utför reparationer både ute i fält och i vår verkstad där vi har reservdelssortiment och uthyrespumpar.

Gjutning

Fentab utför betonggjutningar såsom fundament, murar, husgrunder och olika ombyggnationer.

VÅRA TJÄNSTER

Stambyte

Vi utför stambyte för avlopp i betong och mark.
Stambyte är en viktig åtgärd för att upprätthålla god sanitet i en byggnad. Det innebär att
avloppsrör byts ut när de är uttjänta eller skadade. När det gäller stambyte kan olika faktorer påverka beslutet om när det är dags att byta ut avloppsrören. Det kan handla om ålder, slitage och skador som orsakats av rötning, skadliga ämnen korrosion med mera. Genom att upptäcka problemen i tid kan man undvika skador på byggnadens struktur.

Stambyte i betong och mark kan kräva lång tid och en noggrann planeringsprocess. Det är viktigt att säkerställa att de nya rören är ordentligt installerade och att allt arbete utför enligt lokala byggregler och standarder. Med de rätta rörmokarna och entreprenörerna kan stambyte i betong och mark genomföras utan problem och garantier för god sanitär.

VÅRA TJÄNSTER

Rörinspektion

Rörinspektion är en viktig tjänst som hjälper till att identifiera eventuella problem med t ex avloppsrör, dräneringsrör och dagvattenrör. Användningen av kameratekniken gör det möjligt för oss att undersöka rörens skick och identifiera potentiella problem innan de eskalerar till stora problem. Kameran hjälper till att undvika obehagliga överraskningar under konstruktion eller renovering av t ex källare. Vi utför hela processen från inspektion, sågning/bilning, grävning, maskinschaktning och rörläggning till återställt ytskikt. I de fall relining är nödvändigt så har vi samarbetspartners inom det området för att få en komplett och kostnadseffektiv totalentreprenad.

OBS, kolla alltid upp rörens kondition innan renovering!

VÅRA TJÄNSTER

Markarbete

Vi utför markentreprenader i alla former.

  • Grävning.
  • Maskinschaktning.
  • Rörläggning.
  • Husgrunder.
  • Dränering.
  • Parkering.
  • Utemiljöer.
  • Plattläggning.
  • Murar och andra projekt.

Markarbete är en viktig del av byggprocessen, vi har god erfarenhet inom yrket som gör att
vi kan ta på oss en rad olika projekt. Ett väl utfört markarbete kräver erfarenhet och
kompetens men också planering, noggrannhet samt rätt typ av material och verktyg.